Kuglay & Trandafir – societate civilă de avocați
Adresă birou
Contact

Adresă: Str. Ing. Gh. Duca nr. 6, ap.5, Sector 1, 011071,  Bucureşti

Înalta Curte de Casație și Justiție. Lipsa unei căi de atac, ulterior soluției de clasare, în cazul obținerii datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului. Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 152 C.pr.pen.

Judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a sesizat, la cererea noastră, instanța de control constituțional cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 152 C.pr.pen., întrucât acestea nu reglementează o cale de atac, ulterior soluției de clasare, în cazul obținerii datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului. În susținerea excepției, am adus în discuție standardul constituțional în materia ingerințelor în dreptul la viață privată, evidențiat în mod special de Deciziile nr. 244/2017 și 421/2020, precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.