Kuglay & Trandafir – societate civilă de avocați
Adresă birou
Contact

Adresă: Str. Ing. Gh. Duca nr. 6, ap.5, Sector 1, 011071,  Bucureşti

Calitatea de subiect activ al infracțiunii de delapidare în cazul administratorului de fapt al unei asociații de proprietari sau locatari și al persoanei care desfășoară servicii pentru asociația de proprietari sau locatari, în baza unui contract de prestări servicii. Opinie privind problema de drept ce a condus la pronunțarea Deciziei HP nr. 31/2022 în materie penală

În AUBD – Forum Juridic nr. 1/2022 a fost publicat articolul cu titlul „Calitatea de subiect activ al infracțiunii de delapidare în cazul administratorului de fapt al unei asociații de proprietari sau locatari și al persoanei care desfășoară servicii pentru asociația de proprietari sau locatari, în baza unui contract de prestări servicii. Opinie privind problema de drept ce a condus la pronunțarea Deciziei HP nr. 31/2022 în materie penală”, redactat de dna. av. conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir.

Pornind de la două întrebări adresate Înaltei Curți de Casație și Justiție de Curtea de Apel Craiova în procedura prevăzută de art. 475 și urm. C.pr.pen., articolul analizează modalitatea de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 295 alin. (1) rap. la art. 308 C.pen., pentru a stabili dacă administratorul de fapt al unei asociații de proprietari sau locatari poate fi subiect activ al infracțiunii de delapidare, respectiv dacă o persoană care desfășoară servicii pentru asociația de proprietari sau locatari, în baza unui contract de prestări servicii, poate fi considerată o persoană care exercită, permanent sau temporar, o însărcinare de orice natură în cadrul asociației, în sensul dispozițiilor art. 308 C.pen. Sintetic, articolul menționează că administratorul de fapt al unei asociații de proprietari sau locatari, în înțelesul explicat în cuprinsul materialului, poate fi subiect activ al infracțiunii de delapidare, iar posibilitatea ca o persoană să fie subiect activ al infracțiunii de delapidare nu depinde de natura contractului care stă la baza relațiilor cu asociația de proprietari sau locatari, dacă respectiva persoană are și atribuții de administrare sau gestionare cu privire la sumele de bani ori alte bunuri aparținând asociației respective care pot fi calificate ca relații de serviciu.