Kuglay & Trandafir – societate civilă de avocați
Adresă birou
Contact

Adresă: Str. Ing. Gh. Duca nr. 6, ap.5, Sector 1, 011071,  Bucureşti

Articol privind contestația în cazul măsurilor preventive aplicabile persoanei juridice

În revista Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Seria Științe Juridice nr. II/2022 a fost publicat articolul cu titlul „Contestaţia în cazul măsurilor preventive aplicabile persoanei juridice”, redactat de av. conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir și asist. univ. dr. George-Alexandru Lazăr.

Materialul are în vedere analiza prevederilor art. 493 alin. (7) C.pr.pen. care reglementează contestaţia împotriva încheierii prin care se dispune cu privire la măsurile preventive aplicabile persoanei juridice. Vor fi abordate aspectele legate de titularii contestaţiei, motivele care pot fi invocate în susţinerea acestei căi de atac, instanţa competentă, soluţiile ce pot fi pronunţate, precum şi posibilitatea de a ataca încheierea prin care instanţa de apel dispune sau menţine măsurile preventive, fiind avută în vedere practica instanţelor naţionale în materie, precum şi doctrina relevantă. De asemenea, va fi făcută o paralelă cu revocarea măsurilor preventive, pentru a evidenţia principalele deosebiri dintre cele două reglementări.