Kuglay & Trandafir – societate civilă de avocați
Adresă birou
Contact

Adresă: Str. Ing. Gh. Duca nr. 6, ap.5, Sector 1, 011071,  Bucureşti

April 2024

Judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a sesizat, la cererea noastră, instanța de control constituțional cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 152 C.pr.pen., întrucât acestea nu reglementează o cale de atac, ulterior soluției de clasare, în cazul obținerii datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului. În susținerea excepției, am adus în discuție standardul constituțional în materia ingerințelor în dreptul la viață privată, evidențiat în mod special de Deciziile nr. 244/2017 și 421/2020, precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală a admis plângerea întemeiată pe prevederile art. 8 și 13 din Convenția europene a drepturilor omului cu privire la autorizarea obținerii datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului. Plângerea a fost formulată pentru clientul nostru ulterior dispunerii unei soluții de clasare, constatând că legislația în vigoare nu reglementează o cale de atac în această situație, dispozițiile art. 1451 C.pr.pen. neacoperind și o astfel de metodă de cercetare.

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală a admis plângerea întemeiată pe dispozițiile art. 1451 C.pr.pen. privind măsurile de supraveghere tehnică dispuse cu privire la clientul nostru într-o cauză în care s-a dispus o soluție de clasare, constatând nelegalitatea acestora. Măsurile au vizat interceptarea comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță, localizarea și urmărirea prin GPS ori prin alte mijloace de supraveghere la distanță și supravegherea audio-video sau prin fotografiere. De asemenea, judecătorul a a admis plângerea privind autorizarea obținerii datelor privind tranzacțiile financiare, întemeiată pe prevederile art. 1461 alin. (8) rap. la art. 1451 C.pr.pen. Procedând astfel, a fost dispusă distrugerea datelor și a înregistrărilor rezultate ca urmare a pronunțării încheierilor prin care au fost autorizate respectivele măsuri. Reamintim că prevederile art. 1451 și 1461 alin. (8) au fost introduse în Codul de procedură penală prin Legea nr. 201/2023 (M.Of. nr. 618